Současnost

Základním polem působnosti firmy Cvrček, s.r.o. jsou obory topení, voda, plyn, stavební a zámečnické práce. Naši zaměstnanci v oborech topenáři, instalatéři, plynaři, zedníci a zámečníci jsou průběžně proškolováni a seznamováni s novými technologiemi tak, aby provedená práce u našich zákazníků byla na vysokém stupni odbornosti,maximální kvalitě a spokojenosti investora.
Zabýváme se výstavbou a rekonstrukcí tepelných zařízení, kotelen a výměníkových stanic na klíč, vodoinstalací, plynoinstalací a komplexními službami v oblasti ústředního vytápění a regulací při výrobě a spotřebě tepla.
Pro rozvody topných systémů, kanalizací, vodoinstalací a plynoinstalací používáme veškerá dostupná zařízení a materiály schválené pro ČR dle platných norem a předpisů.
Provádíme instalační práce za použití materiálů ocel, plast, měď, nebo dle výběru a přání zákazníka.
Provádíme čištění kanalizací pomocí elektrické spirály nebo pomocí tlakového čištění. Provádíme kamerové zkoušky a prohlídky pomocí kamerového systému.
Dále se naše společnost ve velké míře specializujeme na podlahové topení.
Provádíme kompletní stavební práce, rekonstrukce jádra či rekonstrukce koupelen. Mezi další stavební práce patří například úpravy fasád, obklady, dlažby i celkové rekonstrukce bytů nebo budov.

Společnost je členem následujících organizací

Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s. Osvědčení o autorizaci

 

 

Cech Ekomplex a marketingové služby pro členské instalatérské firmy

 

 

Hospodářská komora České republiky

 

 

Certifikát pro montáž kotlů Benekov

 

Historický vývoj

Firma Cvrček s.r.o. vznikla na sklonku roku 1992. Původní zaměření společnosti, řešení problematiky ústředního vytápění a vodoinstalace v rozsahu města Ústí nad Labem a nejbližšího okolí bylo postupem času rozšiřováno o další aktivity jak v oboru, tak i v okruhu působnosti. Strategie původní společnosti vycházela z potřeby získat trh a přežít v konkurenčním prostředí.
Činnost v tomto období se skládala převážně z menších zakázek v oboru voda, topení pro partnery, kteří poskytovali jistotu a rychlé zhodnocení vloženého kapitálu. Zároveň firma zabezpečovala servisní služby, poradenství a provoz některých tepelných zařízení.
Rychlý rozvoj společnosti Cvrček, s.r.o. v letech 1995 a 1996, zdvojnásobení objemu prací a pracovníků v oboru topení, voda, plyn byl podnětem vedení společnosti pro zvážení změny právní formy společnosti.
Zpracování, řízení a realizace energeticky úsporných projektů, je motem činnosti společnosti, kdy zákazník přichází s problémem – základem projektu, který je s jeho účastí řešen a připraven pro realizaci. Je východiskem pro dosažení vysoké efektivity.